ריהוט רפואי

אחיות אילמות

פרגודים

דרגשים ומעמד יד/רגל

עגלות שירות

אוגרי כביסה, ארוניות, עמודי עירוי

מיטות סיעודיות ובית חולים

כורסאות גריאטריות

אביזרים למיטות

ציוד לניקיון